Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem i soli warzonej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
2011-12-01
Przedmiotem zamówienia jest zakup soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 1440 ton oraz soli warzonej w ilości 60 ton, wraz z jej dostawą do magazynów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Informacja o wyborze ofertyKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl