Zaproszenie do składania ofert na Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu
2011-12-08
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Ubezpieczenia majątkowe, obejmujące:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - OG
b) Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC
2. Ubezpieczenie komunikacyjne, w zakresie OC -
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia przedstawiono w załącznikach.

Uwaga: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy
Zakres ubezpieczenia majątkowego
Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego
Szkodowość
Wykaz środków transportowych
Wzór umowy
Polityka ŚrodowiskowaKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl