ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO OBSADZENIA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH
2012-05-10
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiału roślinnego do obsadzania kwietników sezonowych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Umowa dostawy
Polityka Środowiskowa
Załącznik do formularza ofertowego


Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl