Zaproszenie do składania ofert na naprawę pokrycia dachowego na budynkach Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu
2012-11-05
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, zaprasza podmioty do składania ofert na:

„WYKONANIE NAPRAWY POKRYCIA DACHOWEGO na budynkach PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w Raciborzu”

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest doraźna naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, w ilości około 50m2, na budynkach administracyjnych Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.

Oferta powinna zawierać cenę oraz termin wykonanie naprawy.

Wymagania dotyczące wykonania zadania:
Do wykonania zadania wymagane jest doświadczenie w zakresie renowacji dachów płaskich papą termozgrzewalną.
Termin realizacji zamówienia : do 30.11.2012 r.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej : Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, Napis „Zapytanie ofertowe nr 05/12 NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO”

Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2012r. do godz. 12:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10.

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Janusz Micek tel:032/4153577 wew.133, lub kom.: 602615001
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 



© www.pk-raciborz.pl