Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na wykonanie fundamentu pod zbiornik oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.w Raciborzu
2012-11-28
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, zaprasza podmioty do składania ofert do udziału w przetargu na:
„WYKONANIE FUNDAMENTU POD ZBIORNIK OLEJU NAPĘDOWEGO o pojemności 10 tyś. litrów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu”

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fundamentu pod zbiornik oleju napędowego o pojemności 10 tyś. litrów na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Adamczyka 10

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
1) Roboty rozbiórkowe:
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych drogowych, na obszarze przewidzianym pod fundament zbiornika. Roboty ziemne będą ograniczały się do średniego korytowania zgodnie z wymiarami fundamentu.

2) Roboty budowlane:
Wykonanie fundamentu pod zbiornik oleju napędowego o wym. 7mx2,5m, zaprojektowanego jako płyta żelbetowa szczelna monolityczna z betonu B-20 o grubości 25cm. Zbrojenie płyty stalą zbrojeniową A-III (34GS) dwukierunkowo górą i dołem siatką zbrojeniową o oczkach 20cmx20cm prętami o średnicy 10mm. Do betonu należy zastosować dodatki uszczelniające. Górną powierzchnię płyty należy wykonać ze spadkiem 2% i zatrzeć mechanicznie. Pod fundamentem wykonać wcześniej wylewkę z chudego betonu B-10o grubości 10cm. Całość należy posadowić na 40cm warstwie poduszki piaskowej zagęszczonej. Pomiędzy podkładem chudego betonu, a płytą żelbetową należy ułożyć warstwę geomembrany z wywiniętym na obrzeżach płyty do góry na grubość płyty fundamentowej. Wierzchnia płaszczyzna płyty fundamentowej ma mieć kształt wanny zamkniętej wyodrębnionej od przyległej nawierzchni, prefabrykowanymi krawężnikami betonowymi.

3) Roboty elektryczne:
Zakres robót obejmuje wymianę rozdzielnicy w budynku stacji paliw, oraz wykonanie instalacji elektrycznej. Zasilanie dystrybutora i urządzeń w energię elektryczną ma być zrealizowane kablem prowadzonym w ziemi, a przyłącze kablowe znajdować się w skrzynce rozdzielnicy elektrycznej. Zabezpieczenie obwodów elektrycznych stacji różnicowe- prądowe. Wyłącznik główny zlokalizowany w skrzynce przyłącza.

4) Roboty odgromowe, uziom:
Zakres robót obejmuje: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- płaskownik w instalacji odgromowej. Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kat IV. Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat III. Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie- bednarka 120mm2 do istniejącego uziemienia stacji.

Szczegółowy zakres robót, specyfikację i projekt techniczny można otrzymać w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10, pok. Nr 3.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl