Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na Dostawę zbiornika metalowego na olej napędowy o pojemności 10.000 litrów wraz z systemem bezobsługowego poboru paliwa, zarzędzania kierowcami i pojazdami, oraz urządzeniami monitorującymi GPS do pojazdów.
2012-12-10
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, zaprasza podmioty do składania ofert do udziału w przetargu na: DOSTAWĘ ZBIORNIKA METALOWEGO NA OLEJ NAPĘDOWY O POJEMNOŚCI 10 000 litrów WRAZ Z SYSTEMEM BEZOBSŁUGOWEGO POBORU PALIWA, ZARZĄDZANIA KIEROWCAMI I POJAZDAMI ORAZ URZĄDZENIAMI MONITORUJĄCYMI GPS DO POJAZDÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w Raciborzu”

Przedmiotem zamówienia jest:
1. „Zakup zbiornika metalowego na olej napędowy o pojemności 10 000 litrów, dwupłaszczowego, z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego z sygnalizacją przecieku posadowionego na fundamencie betonowym o wymiarach 7mx2,5m (spółka posiada zezwolenie na posadowienie zbiornika na potrzeby własne), oraz przekazanie do używania na czas do 05.11.2013 roku.

2. dystrybutora zewnętrznego ( posadowionego obok zbiornika ) w którym zamontowano systemem bezobsługowego poboru oleju napędowego, zarządzania kierowcami i operatorami, oraz eksploatacją maszyn i środków transportu,

3. 2 szt. urządzeń monitorujących ( GPS ).

Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ ogłoszenia o zamówieniu oraz wzór umowy.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 1
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2
modyfikacja SIWZKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl