Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż działki inwestycyjnej nr 429/29 o powierzchni 0,8040 ha, położonej przy ul. Adamczyka w Raciborzu
2012-12-12
Przedmiotem oferty jest działka inwestycyjna, stanowi nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie numerem działki 409/29 km.4 obrębu: Płonia, o powierzchni 0,8040 ha. Stan prawny: własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, księga wieczysta KW Nr GL1R/00027323/7 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu, wolna od praw i roszczeń wobec osób trzecich i jakichkolwiek zobowiązań.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Polityka ŚrodowiskowaKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl