Dostawa 300 ton piasku czystego chemicznie.
2013-02-28
Przedmiotem zamówienia jest zakup 300 ton piasku wraz z dostawą do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:
1) piasku kopanego żółtego, do wymiany w piaskownicach w ilości 150 ton,
2) piasku ostrego płukanego, do wymiany pod sprzętem zabawowym w ilości 150 ton,

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl