Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników sezonowych
2013-05-06
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiału roślinnego do obsadzania kwietników sezonowych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10.

Rośliny przeznaczone do sadzenia muszą spełniać następujące wymagania:
- powinny być dojrzałe technicznie, jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte,
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla gatunku i odmiany,
- stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinien być jednakowy w całej partii,
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona.
- nie dopuszczalne jest występowanie w partii innych gatunków i odmian,
- nie dopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki,
- rośliny nie powinny wykazywać uszkodzeń mechanicznych.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zał Nr 1. Wykaz zamawianego materiału roślinnego
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa


Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl