Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na OCHRONĘ TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Raciborzu
2013-07-04
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Ochrona targowiska miejskiego położonego w Raciborzu przy Placu Targowym, w skład którego wchodzi:
  a). Targowisko małe:
    - plac targowy o powierzchni ok.900 m2
    - stałe punkty sprzedaży – 44 szt.
    - powierzchnia handlowa – 196 m2
    - stragan typu – A stanowiska od 1 -14 o powierzchni 51,70 m2
    - stragan typu – B stanowiska od 15 -26 o powierzchni 46,08 m2
    - stragan typu – C stanowiska od 27-30 o powierzchni 25,88 m2
    - stragan typu – D stanowiska od 31- 44 o powierzchni 51,70 m2
    - budynek sanitariatów:
      1. powierzchnia użytkowa – 29,48 m2
      2. powierzchnia zabudowy – 44,23 m2
      3. kubatura – 124 m3
  b). Targowisko duże i stałe punkty sprzedaży – 105 szt. + jedno pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,06 m2 w tym 11 punktów do handlu artykułami spożywczymi (zamykane, woda, kanalizacja)
    1. powierzchnia handlowa – 715,11 m2
    2. powierzchnia użytkowa – 1295,44 m2
    3. powierzchnia zabudowy – 1376,00 m2
    4. kubatura – 4540 m3
2. Obiekt chroniony będzie w całości w godz.:
  w dni powszednie - od godz. 16.00 do godz. 6.00 - razem godz. 14
  w soboty - od godz. 14.00 do godz. 6.00 - razem godz. 16
  w niedziele i święta - od godz. 6.00 do godz. 6.00 - razem godz. 24
3. Konwój gotówki w dni:
  - dwa ostatnie dni miesiąca o godz. 14.00
  - ostatni dzień miesiąca o godz. 8.00
  - 10-go każdego miesiąca o godz. 8.00
Terminy potwierdza się z jednodniowym wyprzedzeniem
a szkody. 4. Wykonawca dołączy do oferty Regulamin Służby Ochrony, zakresie odpowiedzialności oraz sposób postępowania w przypadku powstani
5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek fizycznej ochrony mienia w miejscu, czasie, w zakresie i na warunkach określonych umową .
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie od momentu przejęcia obiektu pod ochronę.
7. Godziny ochrony mienia w poszczególnych miesiącach mogą ulec zmianie, o wszelkich zmianach dotyczących ilości godzin Zamawiający powiadomi Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.
8. Należność za czynności z tytułu ochrony mienia Zamawiający ureguluje po miesiącu w którym wykonano usługę ochrony, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
9. Wykonawca powinien posiadać własna całodobową bazę monitorowania i kierowania /centrum monitorowania/.
10.Wykonawca wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Racibórz.

Oferta powinna zawierać cenę oraz zaświadczenie o wysokości odpisu na PFRON za I półrocze 2013r.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Polityka środowiskowa
Odpowiedzi na zadane pytania

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl