Konkurs ofert na opracowanie dokumentacji płyty fundamentowej pod naziemny zbiornik paliwa.
2009-06-18
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, ogłasza konkurs ofert na opracowanie dokumentacji technicznej płyty fundamentowej dla zadania pt. : „Montaż naziemnego zbiornika na olej napędowy o pojemności 16 000 litrów, zlokalizowanego na działce Nr. 156/20 przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu”

Dokumentacja powinna dodatkowo zawierać:
zadaszenie zbiornika paliwa,
odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu realizacji przedsięwzięcia do kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu ich z substancji ropopochodnych w separatorze.

Oferta powinna zawierać:
koszt wykonania dokumentacji,
termin wykonania dokumentacji.

Oferty w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie PK Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz, w terminie do dnia 2009.06.26 do godz. 12.30.

Osobą do kontaktu jest: Janusz Micek, tel. 602 615 009, lub 032-4153424 Szczegółowe informacje można również uzyskać pod pozostałymi nr.-ami tel. 032-4153577, wew. 133, 032-4153181, wew. 133, lub na naszej stronie: www.pk-raciborz.pl.

Zarząd PK Sp. z o.o.
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl