DOSTAWA KARMY DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
2013-12-16
Przedmiotem zamówienia jest dostawa karmy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu ul. Komunalna 9, prowadzonego przez Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę karmy na zgłoszenie telefoniczne, elektroniczne bądź faxowe, własnym środkiem transportu Dostawcy w terminie do 5-ciu dni roboczych od złożenia zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1.

Termin realizacji zamówienia : 24 miesiące.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik Nr 1 - Zapotrzebowanie
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl