Zaproszenie do składania ofert na: OPIEKĘ WETERYNARYJNĄ NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
2013-12-18
Przedmiotem zamówienia jest opieka weterynaryjna nad zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu ul. Komunalna 9, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- Stałą opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w Schronisku w ilości 160 psów i 10 kotów w zakresie:
a) szczepienia profilaktycznego przeciw chorobom zakaźnym,
b) leczenia zwierząt,
c) obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
d) znakowania zwierząt,
e) przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
f) zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- Świadczenia weterynaryjne odbywać się będą na zgłoszenie telefoniczne, elektroniczne bądź faxowe, w uzgodnionym terminie do 3-ech dni roboczych od złożenia zamówienia.
- Zabiegi mogą być wykonywane również w gabinecie weterynaryjnym Wykonawcy – dot. zwierząt przywiezionych pojazdem Zamawiającego.
- Godziny zabiegów planowych w Schronisku: 700 do 1400
- Świadczenia w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w nagłych przypadkach – całodobowo.
- Ewentualne reklamacje dot. zamówienia mogą być złożone w terminie dwóch dni od wykonanej czynności weterynaryjnej.
- Opis przedmiotu zamówienia z wzorem oferty cenowej stanowi załącznik Nr 1.
- Termin realizacji zamówienia : 24 miesiące.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl