Dostawa materiałów biurowych do PK Sp. z o.o. w Raciborzu
2014-06-25
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu zgodnie z wykazem zamawianych materiałów biurowych - Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykaz zamawianych materiałów biurowych
Wzór umowy
Polityka ŚrodowiskowaKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl