Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na OCHRONĘ TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Raciborzu
2014-07-01
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Ochrona targowiska miejskiego położonego w Raciborzu przy Placu Targowym, w skład którego wchodzi:
a). Targowisko małe:
- plac targowy o powierzchni ok.900 m2
- stałe punkty sprzedaży – 44 szt.
- powierzchnia handlowa – 196 m2
- stragan typu – A stanowiska od 1 – 14 o powierzchni 51,70 m2
- stragan typu – B stanowiska od 15 -26 o powierzchni 46,08 m2
- stragan typu – C stanowiska od 27-30 o powierzchni 25,88 m2
- stragan typu – D stanowiska od 31- 44 o powierzchni 51,70 m2
- budynek sanitariatów
powierzchnia użytkowa – 29,48 m2
powierzchnia zabudowy – 44,23 m2
kubatura - 124 m3
b). Targowisko duże i stałe punkty sprzedaży – 105 szt. + jedno pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,06 m2 w tym 11 punktów do handlu artykułami spożywczymi (zamykane, woda, kanalizacja)
powierzchnia handlowa – 715,11 m2
powierzchnia użytkowa – 1295, 44 m2
powierzchnia zabudowy – 1376, 00 m2
kubatura – 4540 m3

2. Obiekt chroniony będzie w całości w godz.:
w dni powszednie - od godz. 1600 do godz. 600 - razem godz. 14
w soboty - od godz. 1400 do godz. 600 - razem godz. 16
w niedziele i święta - od godz. 600 do godz. 600 - razem godz. 24

3. Konwój gotówki w dni:
- dwa ostatnie dni robocze miesiąca o godz. 14.00
- ostatni dzień roboczy miesiąca o godz. 8.00
- ostatni dzień roboczy do 10-go każdego miesiąca o godz. 8.00
Terminy potwierdza się z jednodniowym wyprzedzeniem

4. Wykonawca dołączy do oferty Regulamin Służby Ochrony, zakresie odpowiedzialności oraz sposób postępowania w przypadku powstania szkody.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek fizycznej ochrony mienia w miejscu, czasie, w zakresie i na warunkach określonych umową .

6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność materialną za powierzone mienie od momentu przejęcia obiektu pod ochronę.

7. Godziny ochrony mienia w poszczególnych miesiącach mogą ulec zmianie, o wszelkich zmianach dotyczących ilości godzin Zamawiający powiadomi Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem.

8. Należność za czynności z tytułu ochrony mienia Zamawiający ureguluje po miesiącu w którym wykonano usługę ochrony, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

9. Wykonawca powinien posiadać własna całodobową bazę monitorowania i kierowania/ centrum monitorowania.

10.Wykonawca wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Racibórz.

Oferta powinna zawierać cenę oraz zaświadczenie o wysokości odpisu na PFRON za I półrocze 2014r.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Polityka środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl