Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
2014-10-17
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na:
"Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014"

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl