KOSZENIE 465.000 m2 TRAWNIKÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w RACIBORZU
2015-03-30
Przedmiotem zamówienia jest koszenie 465.000 m2 trawników (zieleń przydrożna, w parkach i na skwerach), dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Koszenie trawników w ilości 465.000 m2,
2) Zgrabienie skoszonej trawy,
3) Wywóz trawy i składowanie na wysypisku miejskim

Wykonawca dokona usługi koszenia własnym sprzętem i we własnym zakresie, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik Nr 1 i Nr 2

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zał. Nr 1 Harmonogram do oferty
Zał Nr 2 Harmonogram do oferty
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl