Dostawa karmy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
2015-07-02
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa karmy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu ul. Komunalna 9, prowadzonego przez Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz, w następujących ilościach:
1. Sucha karma dla psów, opakowanie 15 kg lub 20 kg – zamówienie: 21.000 kg/rok
2. Sucha karma dla kotów, opakowanie 18kg lub 20kg – zamówienie: 250 kg/rok
3. Puszki mięsne dla kotów, opakowanie 415g / 800g – zamówienie: 500 kg/rok

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Polityka środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl