Dostawa 290 ton piasku
2016-02-18
Przedmiotem zamówienia jest zakup 290 ton piasku wraz z jego dostawą do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zakup piasku I gatunku, kopanego żółtego, osiewanego, o frakcji 0,1 - 2,0mm, czystego sanitarnie i chemicznie, zapewniającego odpowiednią dla potrzeb zabawowych plastyczność i wolnego od zanieczyszczeń typu kamienie, glina, żwir, itp. (do wymiany w piaskownicach) w ilości 100 ton.
2) Zakup piasku ostrego płukanego, czystego chemicznie i wolnego od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (do wymiany pod sprzętem zabawowym) w ilości 190 ton.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl