Zakup kosiarek dla Oddziału Zieleni Miejskiej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
2017-03-29
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących kosiarek na potrzeby Oddziału Zieleni Miejskiej, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.
1. nowej lub używanej kosiarki prowadzonej bijakowej - 1 szt.
2. fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym do posiadanego ciągnika JD 5620 - 1 szt.
3. używanej samojezdnej kosiarki wysokiego wysypu - 1 szt.

Zamówienie zostało podzielone na części i każda część może być wykonana oddzielnie:

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Instrukcja dla Oferentów
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniu
Polityka Środowiskowa
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl