Dostawa materiałów biurowych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.
2017-06-12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- Dostawę materiałów biurowych na zgłoszenie telefoniczne, elektroniczne bądź faxowe, własnym środkiem transportu Dostawcy w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
- Rozładunek towaru będzie obejmował również wniesienie go do magazynu na I piętro Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10.
- Godziny dostawy artykułów biurowych: 700 do 1400
- W przypadku dostawy artykułów biurowych niezgodnych z zamówieniem dostawca zobowiązany jest wymienić towar w terminie do 24 godzin od dostarczenia.
- Ewentualne reklamacje dot. zamówienia powinny być złożone w dniu dostawy.
- Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1, stanowiący formularz ofertowy.
- Tonery, cartidge i taśmy barwiące powinny być oryginalne. Nie dopuszcza się zamienników
- Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbioru zużytych tonerów, cartidgy i taśm barwiących

Oferta powinna zawierać cenę oraz termin dostawy materiałów biurowych .

Wymagania dotyczące wykonania zadania:
- do wykonania zadania wymagane jest doświadczenie w zakresie hurtowym handlu materiałami biurowymi.
- Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl