DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU, UŻYWANEGO SAMOCHODU CI ĘŻAROWEGO SPECJALNEGO - ZAMIATARKI DROGOWEJ DO, OCZYSZCZANIA ULIC NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ
2017-09-29
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego specjalnego - zamiatarki drogowej z osprzętem do oczyszczania ulic na terenie miasta Racibórz.

1. Warunki dotyczące leasingu:
a) Leasing operacyjny z opcją wykupu,
b) Waluta w polskich złotych,
c) Opłata wstępna dotycząca leasingu operacyjnego zamiatarki – 20% wartości zamówienia,
d) Okres finansowania: 59 miesięcy + wykup w 60 miesiącu,
e) Wartość wykupu przedmiotu leasingu w 60 miesiącu trwania umowy wynosi 10% wartości przedmiotu zamówienia,
f) Raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, skalkulowane przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR – 1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
g) Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie umowy weksel in blanco,
h) Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres realizacji umowy leasingu w zakresie ubezpieczenia OC, AC, NNW, przy czym ubezpieczenie nie stanowi składnika ceny, dopuszcza się ubezpieczenie we własnym zakresie przez Zamawiającego,
i) Rejestracja i opłata rejestracyjna pojazdu jest obowiązkiem Zamawiającego i ponosi on opłatę rejestracyjną we własnym zakresie,
j) Terminy płatności rat leasingowych będą określone w umowie leasingu,
k) Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na wzorze istotnych postanowień przyszłej umowy przez wybranego wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ.


2. Warunki techniczne dotyczące podwozia:
a) rok produkcji: nie starszy niż 2012,
b) podwozie dwuosiowe 4x2
c) maksymalny przebieg nie większy niż 80.000 kilometrów,
d) dopuszczalna masa całkowita od 15 000 kg do 18 000 kg,
e) pojemność zbiornika paliwa minimum 90 litrów,
f) norma emisji spalin EURO 5,
g) silnik wysokoprężny o mocy minimum 230 KM,
h) norma emisji spalin EURO 5,
i) skrzynia biegów manualna lub automatyczna,
j) przednie zawieszenie resory paraboliczne,
k) zawieszenie tył poduszka,
l) kierownica z prawej strony,
m) pojazd ma być wyposażony w ABS, podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, ogrzewanie postojowe, klimatyzację oraz kamerę cofania,
n) szerokość max pojazdu- 2 550 mm,
o) długość max pojazdu- 7 000 mm,
p) wysokość max pojazdu 3 300 mm,
q) serwis pojazdu na terenie RP,
r) kolor zabudowy dowolny.


3. Warunki dotyczące zabudowy:
a) rok produkcji zabudowy zgodny z rokiem produkcji pojazdu,
b) liczba przepracowanych mtg zamiatarki nie więcej niż 700,
c) napęd hydrostatyczny,
d) regulacja nachylenia bocznego szczotki z kabiny kierowcy,
e) pneumatyczna blokada rolkowa,
f) zbiornik na wodę nie mniejszy niż 800 l,
g) przednie dysze zraszające,
h) Serwis urządzenia na terenie RP,
i) Instrukcja obsługi w języku polskim.


4. Warunki dotyczące całości (podwozie + zabudowa):
a) Minimalny okres gwarancji rozruchowej 1 miesiąc,
d) Pojazd ma mieć uzupełnione wszystkie płyny niezbędne do funkcjonowania,
b) Pojazd musi spełniać wszelkie warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym po drogach publicznych RP i , posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności z normami i przepisami obowiązującymi dla tego rodzaju pojazdów,
c) Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające pojazd wraz z osprzętem do ruchu po drogach publicznych, i być zarejestrowany na terenie RP,
d) Pojazd ma być dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Raciborzu przy ul. Kacpra Adamczyka 10. Godziny dostawy pojazdu od 7:00 do 14:00. Wykonawca zobowiązuje się do wydania zamiatarki wraz z wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
e) W dniu dostawy Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie wyznaczonych 2 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania pojazdu i zamiatarki.


Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i w nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Wzór dokumentu dotyczącego należenia/nie należenia do tej samej grupy kapitałowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Modyfikacja wzoru umowy
Formularz ofertowy po modyfikacji
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 2
II Modyfikacja wzoru umowy
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl