Przetarg na Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt
2017-12-12
Przedmiotem zamówienia jest opieka weterynaryjna nad zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu ul. Komunalna 9, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- Stałą opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w Schronisku w ilości 140 psów i 30 kotów w zakresie:
a) szczepienia profilaktycznego przeciw chorobom zakaźnym,
b) leczenia zwierząt,
c) obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
d) znakowania zwierząt,
e) przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
f) usypiania ślepych miotów
g) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych mających miejsce na drogach gminnych z udziałem zwierząt.
- Świadczenia weterynaryjne odbywać się będą na zgłoszenie telefoniczne, elektroniczne bądź faxowe
- Zabiegi mogą być wykonywane również w gabinecie weterynaryjnym Wykonawcy – dot. zwierząt przywiezionych pojazdem Zamawiającego.
- Godziny zabiegów planowych w Schronisku: 9:00 do 16:00
- Ewentualne reklamacje dot. zamówienia mogą być złożone w terminie dwóch dni od wykonanej czynności weterynaryjnej.
- Opis przedmiotu zamówienia z wzorem oferty cenowej stanowi Załącznik Nr 1.
- Oferta powinna zawierać cenę oraz propozycje harmonogramu wykonywania świadczeń.

Wymagania dotyczące wykonania zadania:
Do wykonania zadania wymagane jest uprawnienie i minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie usług weterynaryjnych.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia Zał.1
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl