Dostawa i montaż oumienia do samochodów
2008-10-10
Dostawa i montaż oumienia do samochodów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ogumienia (wraz z montażem) do samochodów, autobusów i innych środków transportowych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego (Wykaz zamawianego ogumienia).

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy
Wykaz zamawianego ogumienia
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy
Wykaz dostaw i sprzętu
Polityka Środowiskowa

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl