Zakup 270 ton piasku
2019-02-28
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zakup piasku I gatunku, kopanego żółtego, osiewanego, o frakcji 0,1 - 2,0mm, czystego sanitarnie i chemicznie, odpowiedniego do piaskownic, zapewniającego odpowiednią dla potrzeb zabawowych plastyczność i wolnego od zanieczyszczeń typu kamienie, glina, żwir, itp. (nie dopuszcza się zanieczyszczeń żwirowych tj. elementów kwarcowych o średnicy powyżej 2mm - do wymiany w piaskownicach, w ilości 70 ton

2) Zakup piasku ostrego płukanego, czystego chemicznie i wolnego od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i elementów o średnicy powyżej 5mm, zapewniający prawidłową amortyzację pod urządzeniami zabawowymi - do wymiany pod sprzętem zabawowym, w ilości 200 ton

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl