Dostawa kontenerów na odpady
2008-12-08
Dostawa kontenerów na odpady dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych kontenerów plastikowych na odpady o poj. 1100litrów w ilości 120sztuk

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa

Wybór oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl