Dostawa materiałów reklamowych
2010-02-01
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, pt. Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Polityka ŚrodowiskowaKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl