Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników sezonowych
2010-04-20
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników sezonowych w terminie do 06.06.2010r. wg załączonego wykazu.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykaz zamawianego materiału roślinnego
Wzór umowy
Polityka ŚrodowiskowaKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl