Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego
2011-01-14
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa 9 sztuk autobusów niskopodłogowych, niskowejściowych do komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę jednej marki i fabrycznie nowych autobusów:
a) 6 sztuk autobusów małej pojemności
b) 3 sztuk autobusów dużej pojemności
Zamówienie nie zostało podzielone na części i musi być zrealizowane w całości.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianach
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 1
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2
Parametry autobusów małej pojemności
Parametry autobusów dużej pojemności
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Formularz ofertowy
Odwołanie od SIWZ i zasady przystąpienia
Kopia odwołania

Informacja o wyborze oferty


Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl