Zakup wagi do ładowarki kołowej
2011-01-20
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wagi do ładowarki kołowej Ł-34 dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
-dostawa wagi do ładowarki Ł-34 o następujących minimalnych parametrach:
a) pojemność pamięci 1000 kwitów z możliwością wydruku,
b) dwa czujniki ciśnieniowe (ważenie w górę i w dół),
c) możliwość sprawdzenia czy łyżka została opróżniona,
d) trzy czujniki zbliżeniowe umożliwiające ważenie zawsze w tej samej pozycji ramienia,
e) graficzny wyświetlacz LCD, z podświetleniem,
f) funkcja ładunku docelowego,
g) dokładność ważenia 1% nośności.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Polityka środowiskowa
Zdjęcie ładowargi kołowej Ł-34
Informacja o wyborze oferty

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl