Dostawa używanego samochodu ciężarowego, przeznaczonego do pracy z zamiatarką uliczną
2011-02-28
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa używanego samochodu ciężarowego, przeznaczonego do pracy z zamiatarką uliczną dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz oferty
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy
Polityka Środowiskowa
Informacja o wyborze oferty


Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl