Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU
ul. K. ADAMCZYKA 10
47-400 RACIBÓRZ

Nr KRS 0000125096 Sąd Gospodarczy Gliwice
ul. Powstańców Warszawy 23
NIP 639-000-15-29
REGON 272347744
kapitał zakładowy 9 716 000 zł, wpłacony w całości

Konto bankowe:
ING Bank Śląski Katowice O/Racibórz 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791

email sekretariat@pk-raciborz.pl

Numery Telefonów:

Sekretariat
telefon 32 415 35 77
fax 32 419 07 17
email sekretariat@pk-raciborz.pl

Dział finansowo – księgowy
telefon 32 415 35 77
email zfk@pk-raciborz.pl

Dyspozytor Komunikacji
telefon 32 415 31 81

Oddział Zieleni Miejskiej
telefon 32 415 24 34
email zielen@pk-raciborz.pl

Oddział Higieny Komunalnej i Transportu
telefon 32 415 34 24
telefon 32 414 08 09 – kierownik
email zht@pk-raciborz.pl

Dział zamówień publicznych
fax 32 415 38 46
email zam.publ@pk-raciborz.pl

Dział Spraw Pracowniczych
telefon 32 415 30 13
email zp1@pk-raciborz.pl

Zaopatrzenie
telefon 32 415 35 77

Kolektura Biletowa
Racibórz, ul. Opawska 90
telefon 32 415 51 25

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt
Racibórz, ul. Komunalna 9
telefon 32 415 88 44
dyżur od godz. 16.00 do 20.00
telefon 606615768
email schronisko@pk-raciborz.plKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl