Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU
ul. K. ADAMCZYKA 10
47-400 RACIBÓRZ

Godziny urzędowania PK Sp. z o. o. w Raciborzu od 6.00 do 14.00.

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Zarząd Spółki PK Sp. z o.o. w Raciborzu przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków
we wtorki w godzinach od 13.00 do 14.00.

Nr KRS 0000125096 Sąd Gospodarczy Gliwice
ul. Powstańców Warszawy 23
NIP 639-000-15-29
REGON 272347744
kapitał zakładowy 9 816 000,00zł, wpłacony w całości

Konto bankowe:
ING Bank Śląski Katowice O/Racibórz 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791

email sekretariat@pk-raciborz.pl

Numery Telefonów:

Sekretariat
telefon 32 415 35 77
fax 32 419 07 17
email sekretariat@pk-raciborz.pl

Dział finansowo – księgowy
telefon 32 415 35 77 wew. 144
email zfk@pk-raciborz.pl

Dyspozytor Komunikacji
telefon 32 415 31 81

Oddział Zieleni Miejskiej
telefon 332 415 24 34
telefon 32 415 35 77 wew. 134
email zielen@pk-raciborz.pl

Oddział Higieny Komunalnej i Transportu
telefon 32 415 34 24
telefon 32 415 35 77 wew. 133
email zht@pk-raciborz.pl

Dział zamówień publicznych
fax 32 415 35 77 wew. 148
email zam.publ@pk-raciborz.pl

Dział Spraw Pracowniczych
telefon 32 415 35 77 wew. 137
email zp1@pk-raciborz.pl

Zaopatrzenie
telefon 32 415 35 77

Warsztaty
telefon 32 415 35 77 wew. 154

Kolektura Biletowa
Racibórz, ul. Opawska 90
telefon 32 415 51 25

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt
Racibórz, ul. Komunalna 9
telefon 32 415 88 44
dyżur od godz. 16.00 do 20.00
telefon 606615768
email schronisko@pk-raciborz.plKontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl