Rodzaje biletów


Bilety Komunikacji miejskiej
 • Bilety jednorazowe (normalne, ulgowe)
 • Bilety jednorazowe (rodzinne)
 • Bilety wielokrotnego przejazdu w ciągu 90min, 24h i weekendowy (normalne, ulgowe)
 • Bilety miesięczne (normalne, ulgowe)
  • Bilety sieciowe (imienne, na okaziciela)
  • Bilety docelowe (imienne)
  • Bilety docelowe (na okaziciela)
  • Bilety wakacyjne (imienne, sieciowe)
 • Bilety dekadowe (normalne, ulgowe)
  • Bilet docelowy (imienny)
  • Bilet sieciowy (imienny)
  • Bilety wakacyjne (imienne, sieciowe)
Bilet rodzinny - ważny w soboty, niedziele i święta, dla dwoje rodziców/opiekunów prawnych + jedno lub więcej dzieci
Bilet rodzinny - ważny w soboty, niedziele i święta, dla jednego rodzica/opiekuna prawnego + jedno lub więcej dzieci
Bilet weekendowy - ważny w soboty, niedziele i święta

Bilet docelowy - przejazdy na trasie podanej na bilecie
Bilet sieciowy - przejazdy wszystkimi liniami na terenie obsługiwanym przez PK
Bilet imienny - może z niego korzystać tylko osoba, której dane personalne są wypisane na bilecie
Bilet na okaziciela - może z niego korzystać osoba, która okaże bilet
Bilet wakacyjny - przejazdy na terenie miasta Raciborza

Szczegółowy cennik biletów obowiązujący od 15.07.2013r.

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl