Zmiana uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów do Rudnika i Wojnowic
2019-05-01
UWAGA PASAŻEROWIE!!!
Z dniem 01.05.2019r. ulegają zmianie Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej PK Sp. z o.o. na przejazdy, dla pasażerów z Rudnika i Wojnowic.

1. Tracą moc wszystkie uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów do Rudnika i Wojnowic.
2. Tracą moc wszystkie uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów do Rudnika i Wojnowic.
3. Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponad-gimnazjalnych, oraz słuchaczy szkół policealnych, na przejazdy do, lub z Rudnika i Wojnowic udziela się ulgę handlową tylko z biletem dekadowym lub miesięcznym. Do lub z Rudnika i Wojnowic, bilet jednorazowy ulgowy ulega likwidacji.

Szczegółowych informacji udziela Dyspozytor Ruchu, tel.: 32 415 31 81.
Zarząd PK Racibórz
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl