Ogłoszenie dla klientów zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych
2008-12-17
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu informuje swoich klientów zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych, że od nowego 2009 roku faktury za świadczoną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z posesji będą wysyłane pocztą. Prosimy o regulowanie należności w siedzibie spółki przy ul. Adamczyka 10, kolekturze przy ul. Opawskiej 90 (Plac Konstytucji 3-go Maja) względnie dokonywanie wpłat na nasze konto podane na fakturze.
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl