Ogłoszenie
2010-02-02
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu poszukuje odbiorców złomu – metale żelazne kod odpadu 16 01 17 oraz odpadu o kodzie 16 06 01* - baterie i akumulatory – pochodzących z działalności m.in. Stacji Demontażu Pojazdów, prócz karty przekazania odpadów konieczne jest wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling i odzysk.

Prosimy o kontakt: zht@pk-raciborz.pl lub 32/415 34 24
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl