Zakup 18 autobusów komunikacji miejskiej współfinansowany przez Unię Europejską
2011-11-16


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Realizacja projektu pod nazwą
"Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego"

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. „Transport”, Dział 7.2 „ Transport Publiczny”, nr projektu-573

Cel projektu:
Zakup 18 nowych autobusów do świadczenia usługi w zakresie komunikacji miejskiej w gminie Racibórz. Nowe autobusy są wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami technicznymi, posiadają silnik euro 5 co znacznie poprawi komfort świadczonych usług oraz zmniejszy emisję spalin do powietrza.

Szacowany koszt realizacji projektu - 8 160 000,00 zł
Wkład Unii Europejskiej w realizację projektu - 6 991 250,00 zł
Wkład własny / gminy Racibórz - 1 168 750,00 zł

Nazwa Beneficjenta
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, Ul. Kaspra Adamczyka 10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% szacowanej wartości zadania.

Informacje żródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Filmiki na temat dostaw nowych autobusów można zobaczyć na stronie naszraciborz.pl

Galeria

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl