Konkurs na stanowisko Kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu.
2013-04-10
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni przw publicznych
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu,
- zaświadczenie o nie przebytej chorobie odzwierzęcej oraz braku alergii na sierść zwierząt

Termin składania wniosków : 30.04.2013r.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl