PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ZATRUDNI KONTROLERÓW BILETÓW
2014-10-21
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ZATRUDNI NA PODSTAWIE UMOWY – ZLECENIA KONTROLERÓW BILETÓW W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

I.  Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie minimum średnie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu (niekaralność sądowa)
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

II. Warunki zatrudnienia:
a) zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenia
b) czas wykonywania kontroli jest dowolny według uznania kontrolera.
c) kontroler biletowy zobowiązany jest dokonywać miesięcznie co najmniej 150 kontroli w środkach komunikacji miejskiej,
d) wynagrodzenie prowizyjne z tytułu zawartej umowy zlecenia kontroler biletowy otrzymuje prowizję w wysokości 70% z kwoty wpływów uzyskanych ze sprzedaży opłat dodatkowych (mandatów) płatnych na miejscu u kontrolera i 50% z kwoty wpływów uzyskanych z opłat dodatkowych (mandatów) kredytowych.

III. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:
- list motywacyjny,
-  życiorys,
-  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu (wzór oświadczenia w załączeniu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10 w sekretariacie Spółki lub w Dziale Spraw Pracowniczych.

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl