Powołanie Prezesa Zarządu
2015-04-21
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu podjęła Uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 4.05.2015r. Panią Elżbietę Nowara powierzając jej jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu i z dniem 4.05.2015r. powołano do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Mariana Czerner.
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl