Prośba o składanie propozycji zmian rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej.
2015-07-02
Nr postępowania 07/15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

1. Przewoźnik:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10
NIP 639-00-01-529 REGON 272347774
Telefon 032 415-35-77, fax 032 419-07-17
Adres str. Internetowej: www.pk-raciborz.pl
e-mail : zam.publ@pk-raciborz.pl

Zwracamy się z prośbą do pasażerów Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu o składanie propozycji zmian w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.

Nazwa postępowania:
„ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ CELEM UŁATWIENIA DOJAZDU DO SZKOŁY i ZAKŁADU PRACY od 01.09.2015r.”

2. Przedmiot postępowania :
Przedmiotem postępowania jest modyfikacja istniejącego rozkładu jazdy:
Do propozycji prosimy załączyć informację stanu istniejącego oraz propozycję zmiany.
Preferowane będą korekty czasowe istniejącego rozkładu jazdy.

3. Kod postępowania wg Wspólnego Słownika Zamówień:
34121400-5 autobusy komunikacji miejskiej

4. Termin rozpatrzenia propozycji : do 31.08.2015r.

5. Sposób przygotowania oferty :
Propozycje należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i opisać: Nazwa i adres przewoźnika, nazwa i adres pasażera , Napis „Zapytanie nr 07/15, oraz nazwa postępowania„

7. Miejsce i termin złożenia ofert :
Propozycję zmiany należy złożyć do dnia 10.08.2015 r. do godz. 12:00 w:
- sekretariacie PK Sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10
- faxem, nr tel. 32/419 07 17
- pocztą elektroniczną, email: sekretariat@pk-raciborz.pl

8. Uprawnieni do kontaktów z składającymi propozycje:
Stanisław Magdoń : 032/ 415 31 81, 032/ 415 35 77 wew. 148,

9. Pozostałe informacje : www.pk-raciborz.pl
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl