Wolne powierzchnie do wynajęcia
2016-03-15
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu uprzejmie informuje, iż posiada do wynajęcia wolne powierzchnie mieszczące się w Raciborzu przy ul.Adamczyka 10:
hala do segregacji makulatury składającej się z 3-ch pomieszczeń o ogólnej powierzchni – 323,40m2
hala do segregacji szkła o powierzchni 212,40m2
hala do segregacji plastiku składającej się z 2-ch pomieszczeń o ogólnej powierzchni 380,20m2
pomieszczenia biurowe o powierzchni ok.40m2.

W/w obiekty można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do godz. 1400.

Oferty cenowe należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki w terminie do 29.03.2016r.

Zarząd Spółki
Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
BIP
 © www.pk-raciborz.pl